Uchwała Nr VIII/61/15 Rady Gminy Pakosław z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław na lata 2015 – 2018.

Załączniki: