Uchwała Nr VII/50/15 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Gminy Pakosław na lata 2015-2018

Załączniki: