Uchwała Nr VI/45/15 Rady Gminy Pakosław z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015

Załączniki: