Uchwała Nr IX/71/15 Rady Gminy Pakosław z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok

Załączniki: