Uchwała Nr IV/24/15 Rady Gminy Pakosław z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 r.

Załączniki: