Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Pakosław z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław na lata 2015-2018

Załączniki: