Uchwała Nr III/21/15 Rady Gminy Pakosła z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Załączniki: