Uchwała Nr III/20/15 Rady Gminy Pakosław z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław

Załączniki: