Uchwała Nr II/11/14 Rady Gminy Pakosław z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r.

Załączniki: