Uchwała Nr II/10/14 Rady Gminy Pakosław z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwlenia WPF Gminy Pakosław na lata 2015-2018

Załączniki: