Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Pakosław za 2015 rok