Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Pakosław.