Opina o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pakosław